ปัจจัยความสำเร็จและแผนการทำธุรกิจ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจที่คิดว่าตัวเองมี

1. ความกล้าเสี่ยง ชอบทำงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถของตนเอง และจะไม่มีความภูมิใจกับงานที่ง่าย หรืองานที่มีความเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเท่ากับไม่มีความเสี่ยงเลย และจะหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป แต่ชอบงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว ความเสี่ยงระดับนี้ได้มีการประเมินแล้ว ว่าไม่เกินความสามารถที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ โดยจำเป็นต้องหาทางเลือกไว้หลายทาง

2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่ชอบเอาประสบการณ์ที่ผ่านมานำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมนำมาใช้กับการบริหารธุรกิจ

3.ยืนหยัดต่อสู้ทำงานหนัก จะต้องพยายามทำงานหนัก ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ถูกกดดันอย่างใหญ่หลวงก็ไม่สามารถหยุดหยั้งได้ ขอเพียงให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จเท่านั้น

4.มีความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเองได้ มีความมั่นใจ ตั้งใจเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งมีลักษณะเป็นผู้นำ และมีความเชื่อมั่นที่จะพิชิตเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่น่าสะพรึงกลัวได้ มีความทะเยอทะยาน และไม่ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป

5.มีความกระตือรือร้น และไม่หยุดนิ่งพร้อมที่ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

6.มีความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและต้องสร้างความเชื่อถือของตัวเองในการเป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคาร เป็นนายที่ดีของลูกน้อง มีความซื่อสัตย์ต่อหุ้นส่วน ต่อครอบครัว และต่อตนเอง

7.มีความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่องานที่ทำเป็นอย่างดี เป็นผู้นำในการทำสิ่งต่าง ๆ มักจะมีความคิดริเริ่มแล้วลงมือทำเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นทำ และเป็นผู้ดูแลจนงานสำเร็จไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะรับผิดชอบผลการตัดสินใจ ไม่ว่าจะผลออกมาจะดีหรือไม่ มีความเชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากความเอาใจใส่ ความพยายาม ความรับผิดชอบมิใช่เกิดจากโชคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เกิดขึ้น

8.การมีพื้นฐานจากวิชาที่เรียน นำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยนช์ในธุรกิจที่จะจัดต้อง


แผนการทำธุรกิจในฝัน

ซึ่งเป็นความคิดจากการเรียนในห้องเรียนเรื่องของธุรกิจครอบครัวหรือSME มันทำให้เรามีความคิดที่ว่าอยากจะมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเอง เรามีความสนใจที่จะลงทุนดำเนินธุรกิจอาบน้ำ ตัดขน ขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงและโรงแรมสุนัข-คอนโดสุนัข เพราะส่วนตัวแล้วชอบสุนัข และพอมีความรู้ด้านการดูแลอยู่บ้าง เลยมองสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นโอกาสที่จะดำเนินธุรกิจ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นมีความเร่งรีบและความเครียดเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้การนำสัตว์มาเลี้ยงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งช่วยผ่อนคลายความเหงาและลดความเครียดให้ลดน้อยลงได้ บางคนเลี้ยงสุนัขจนเป็นสมาชิกของครอบครัวเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของเด็กและเพื่อแก้เหงาสำหรับผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพราะสัตว์เลี้ยงเหล่านี้สามารถให้ความเพลิดเพลินและรักษาสุขภาพจิตทางอ้อม ดังนั้นสุนัขจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เห็นได้จากการได้รับการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญจากผู้เป็นเจ้าของ จึงไม่น่าแปลกใจที่จำนวนสุนัขมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสำคัญของการเงินความเห็น (0)