ความหมายของ "Crowd Funding"

นิยามของคำว่า Crowdfunding คือการรวบรวมทุนจากผู้คนจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งเพื่อประโยชน์ส่วนตัว, ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ เพื่อช่วยเหลือสังคม

ในอดีต การระดมทุนสาธารณะ ไม่สามารถทำได้อย่างแพร่หลายเนื่องจากเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารยังทำไม่ได้อย่างสะดวกอย่างทุกวันนี้

วิวัฒนาการของการลงทุน

ยุคสมัยแรก มนุษย์จะใช้ทุนส่วนตัวหากต้องการมีทุน ต้องทำงานเก็บเงิน จนได้ครบตามที่ต้องการจึงจะนำไปนำไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปต่อมาจึงพัฒนากลายเป็นการกู้ยืมเงินส่วนตัว หรือยืมเงินคนรู้จักจนกระทั่งมีการถือกำเนิดของระบบธนาคาร จึงมีการจัดระเบียบการกู้ยืมเงินการกู้ยืมเงินจึงกลายเป็นระบบการหาทุนระบบหลักของโลก

การระดมทุนสาธารณะในอดีต การติดต่อสื่อสารมีความจำกัดอยู่ในวงแคบเครื่องมือทางการเงินก็อยู่ในลักษณะเฉพาะท้องที่ วิธีการดังกล่าว จึงถูกนำไปใช้ในเชิงการช่วยเหลือสังคมระดับท้องถิ่น จนกระทั่ง เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารสะดวกขึ้นบวกกับเครื่องมือทางการเงินที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้หลากหลาย การระดมทุนสาธารณะ จึงถูกพัฒนามาอยู่ในรูปแบบของเว็บไซท์จากเดิมการระดมทุนที่ทำได้เพียงวงแคบ เช่น กลุ่มคนรุ้จักสามารถกระจายข่าวเพื่อระดมทุนจากผู้้คนทั่วประเทศหรือทั่วโลก เว็บไซท์ที่รู้จักกันดีได้แก่ Kickstarter และ indiegogo โดยทั่วโลกมีการระดมทุนสาธารณะในปี 2011 ถึง 1,500 ล้านเหรียญและตัวเลขดังกล่าวยังคงเติบโตขึ้นทุกปี

แหล่งอ้างอิง http://www.oknation.net/blog/wrestling/2013/08/27/...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Crowd Fundingความเห็น (0)