ลงพื้นที่ครั้งที่ 1

ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภาคตะวันตก:กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พวกราได้ไปหาคุณลุง และลุงได้เล่าประวัติความเป็นมาของตัวเขาและผลงานต่างๆของคุณลุง

คุณลุง ชวลิต เจริญสมบัติ เขาเป็นประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี เขาได้นำชุมชนเข้าร่วม โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับทำงานร่วมกับชุมชนโดยใช้ประสบการณ์จากการเป็นวิทยากรบรรยายตามที่ต่างๆ ผนวกกับประสบการณ์ที่เคยทำงานหลายหลายอาชีพทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นจนได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ดูแลคนในชุมชน แต่คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือกันเองจนกลุ่มมีความเข้มแข็ง ชุมชนก็ประสบความสำเร็จได้ ถึงแม้จะไปช้าๆ แต่ก็ไปได้อย่างมั่นคง

ปัจจุบันเขาบอกว่า ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบล เจดีย์หัก ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2550 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ผู้นำชุมชนในภาคตะวันตกความเห็น (0)