ปราชญ์ผู้นำชุมชนในภาคตะวันตกกลุ่มเกษตรอินทรีย์(ครั้งที่1)

ประวัติวามเป็นมาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังตะกู

กลุ่มผมได้ไปลงพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่คุณลุงสงครามเสือกลิ่นที่เป็นประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ได้ทำร่วมกับอบต.ของตำบลวังตะกูได้มีกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐมได้จัดทำโครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งการาเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวังตะกูพัฒนาการเกษตรตำบลวังตะกู

ในกลุ่มมีสมาชิกลุ่มประมาณ114คนได้จัดตั้งกลุ่มตั้งแล้วปีพ.ศ2547กลุ่มได้คิดทำปุ๋ยเพื่อลดรายจ่ายของชาวบ้านในหมู่บ้านจึงคิดทำปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาและได้ประสืบความสำเร็จจนถึงปัจุบันนี้

แผนที่บ้านวังตะกู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)