สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ World Buddhist Television (WBTV)


คุณสุพรรณา ภัทรเมธาวรกุล เจ้าของรายการ ธรรมมะกับ CEO สถานีวิทยุโทรทัศน์ WBTV เชิญผมไปออกรายการสด ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.30 -14.00 น สามารถชมเทปการออกอากาศได้ที่ http://youtube.com/watch?v=NwPK-1YLPmo

หลังจบรายการ พบบรรณาธิการ สถานีคุณชาญณรงค์ นักเรียง เชิญมาออกรายการอีกในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม เวลา 14.30-15.00 น ครั้งนี้ให้พูดเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ คุยไปคุยมาเกิดความคิดอยากจะมีรายการของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ เพื่อสร้างกิจกรรมต่อเนื่องให้กับมูลนิธิฯ คุณชาญณรงค์ ช่วยหาเวลาที่เหมาะสมกับรายการของมูลนิธิฯ และให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง ทำให้มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์จะมีรายการของตัวเองเพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้มาร่วมสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ชวนให้ทุกคนหันมาช่วยกันพัฒนาตัวเองเพื่อสังคมและประเทศชาติ รายการจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามชม เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20.30-21.00 น รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ข้อมูลของสถานวิทยุโทรทัศน์ ที่ไปออกรายการ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ World Buddhist Television (WBTV) ภายใต้มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยการกำกับดูแลของ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย และประธานกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

เดิมชื่อสถานีโทรทัศน์ไททีวีเพื่อการเผยแผ่พระศาสนา ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกและสถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) โดยความอนุเคราะห์ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และ พล.อ.กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธ์ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ร่วมปรับปรุงสถานีครั้งใหญ่ จัดสร้างห้องออกอากาศเป็นต้น

โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการดำเนินงานซึ่งมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ขอพระบรมราชานุญาตชื่อสถานีในนาม สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ World Buddhist Television (WBTV)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๒. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

๓. เพื่อเผยแพร่ศาสนกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ วัด สถานศึกษา และองค์กรทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

๔. เพื่อให้การศึกษาในเรื่องศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ

๕. เพื่อเผยแผ่กิจกรรมวิถีพุทธ เหตุการณ์ ข่าวสาร สาระธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วสากล

๖. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสันติสุขให้บังเกิดในสังคม

๗. เพื่อสร้างสรรค์และปลูกจิตสำนึก ให้คนในชาติมีความรักและเทิดทูน ในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักงานที่ตั้ง

อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๑ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

รับชมสด ทางอินเตอร์เน็ทได้ทั่วโลก www.wbtvonline.com

รับชมสดทางมือถือได้ทั่วโลก stationg.com/wbtv

รับชมย้อนหลังทางยุทูป https://www.youtube.com/user/WBTVwatyannawa

เวปไซด์ www.wbtvonline.com

เฟซบุค https://www.facebook.com/wbtv.co.th

แฟนเพจ https://www.facebook.com/wbtvnews

โทรศัพท์ 02 675 7134 , 086 355 1713 086 355 1714 โทรสาร 02 675 7053

อีเมล์ wbtvwatyannawa@gmail.com ....

ฐานสมาชิกคนดู ประมาณ 16 ล้านครัวเรือน

กล่อง

ช่อง

ฐานสมาชิก (ครัวเรือน)

GMM

175

1,000,000

PSI

239

10,000,000

Infosat

189

1,750,000

Thai sat

189

1,750,000

Ideasat

189

1,750,000

Leotech

189

1,750,000

CTH

875

1,000,000

ขอขอบคุณ คุณสุพรรณา ที่ให้เกรียติเชิญผมไปออกรายการธรรมะกับซีอีโอ ทำให้ผมมีโชคถึง ๓ ชั้น โชคชั้นที่หนึ่งได้ไปกราบพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดยานนาวา (สถานี WBTV ตั้งอยู่ในวัดยานนาวา) โชคชั้นที่สอง ทำให้รู้จักสถานี WBTV ผมขอยืนยันว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ดีมากๆ เหมาะกับคนทุกวัย เมื่อผมได้รับเชิญ ผมได้ศึกษารายการต่างๆของสถานีนี้ ทำให้มีความปิติและดีใจมากที่มีสถานีโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ เต็มไปด้วยสาระ และไม่น่าเบื่อ ไม่ต้องรำคาญกับโฆษณา และ สิ่งไร้สาระจากรายการน้ำเนาในหลายๆแห่ง รายการแต่ละรายการดีมีคุณค่ากับผู้ชมเป็นอย่างมาก ขอชื่นชมผู้บริหารและทีมงานทุกๆท่าน โชคชั้นที่สาม ผมมีโอกาสได้พบกับ บรรณธิการ สถานี คุยไปคุยมาเกิดความคิดที่จะจัดทำรายการของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ท่าน บก ใจดีและทราบถึงเจตนาของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ จึงรีบหาเวลาให้ และให้ความอนุเคราะห์หลายอย่าง เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นอีกรายการที่จะเข้ามาเสริมคุณค่าให้กับสถานีและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ในที่สุดมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ จะจัดรายการที่สถานี WBTV แห่งนี้ทุกวันพุธ เวลา 20.30-21.00 น เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โปรดติดตามชมได้ตามช่องทางด้านบน

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

23 มกราคม 2559

หมายเลขบันทึก: 599886เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2016 23:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มกราคม 2016 23:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี