มข. กับ รด. จิตอาสา

บวร. กับ มข. และ ทหาร

ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และจะนำไปสู่การพัฒนา วันนี้ ลงชุมชนเพื่อร่วมประชุมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทหาร และ มข. เพื่อวางแผนกันจัดกิจกรรม รด. จิตอาสา ในวันที่ 28 มกราคม 59 ลงชุมชนวันนี้ ทำให้กลับไปคิดถึงการจะพัฒนาชุมชน/ชนบท โดยหน่วยงานภาครัฐ โดยหลักต้องศึกษาความต้องการของชุมชน เพื่อให้การลงไปพัฒนานั้นยั่งยืนหรือบังเกิดผลและประโยชน์อย่างแท้จริง วันนี้ ได้ทราบปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลน ชุมชนต้องการแหล่งน้ำคือ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ต้องการให้แก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับหมู่บ้านจัดสรรของเอกชนเรื่องลำห้วย เรื่องสถานบันเทิงรอบ มข. ที่ส่งเสียงดังยามวิกาล และได้ทราบเรื่องกิจกรรมของ มข. ที่ใช้เสียง(ดัง)บ่อยๆจากกิจกรรม "เอาบุญ" ต่างๆของ มข. ในทุกๆเดือน สิ่งเหล่านี้เป็นเสียงสะท้อนที่สำคัญว่า "มข." เอง ในฐานะที่ตั้งอยู่ติดกับชุมชนโนนม่วง ได้ลงไปแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือชุมชนหรือไม่ อย่างไร???? ไปครบทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย (รพ.สต.)และชุมชน

จึงทำให้คิดถึงพระราชดำริ/พระราชดำรัสในการพัฒนาว่าจะต้อง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (2)

แวะมาให้กำลังใจครูนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ ขณะนี้กำลังเตรียมการ วันที่ 28 มกราคมนี้ ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง