เผยแพร่ชื่อเสียงเว๊ปไซด์ GoToKnow....นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายลงนิตยสารการท่องเที่ยว


นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Nuttinee Boonyawong ([email protected])


nuttinee.boon@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ ขอประวัติส่วนตัวของ อาจารย์ เพื่อนำไปประกอบนิตยสารการท่องเที่ยว ภายใต้หลักสูตร อาเซียนศึกษา สำนัก ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขออภัยอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ตอบกลับอาจารย์ค่อนข้างล่าช้า หลังจากที่ได้โทรศัพท์ไปหาอาจารย์แล้ว ดิฉัน นางสาว ณัฐฐินี บุญญวงศ์ และ นางสาว ณัฏฐนิช ชุมภูทอง จากหลักสูตรดังกล่าว กำลังจัดเตรียมเนื้อหาและรูปภาพ ที่ได้ไปถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆที่มีเจดีย์พม่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น 5 วัดด้วยกัน ได้แก่ วัดโพหวาย

วัดโมกขธรรมราม สำนักสงฆ์บ่อน้ำทิพย์ วัดศรีวณิชวณารามสำนักปฏิบัติธรรมเขากลอย และได้ใช้ข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์ที่อาจารย์ป๋องได้เขียนบันทึกเอาไว้

.................................................................................................................................................................................................................

นายพงศ์เพชร์ แสงศรี

ข้าราชการบำนาญ / อาจารย์ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ

นักเขียนรางวัลสุดคะนึง เว๊ปไซต์ GoToKnow เว๊ปไซต์ด้านการศึกษาอันดับ 1 ของประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แสงแห่งความดีความเห็น (1)

ขอบคุณมากครับ

  • โอ๋-อโณ
  • ธนิตย์ สุวรรณเจริญ
  • Wasawat Deemarn
  • เพชรน้ำหนึ่ง
  • หยั่งราก ฝากใบ
  • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)