บ้านของเล่น(สุขุมวิท31) เปิดให้ทดลองเรียนฟรี+ชมการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น ปีการศึกษา 2563

สอนเชาวน์ปัญญา สอบสาธิต

ทดลองเรียนบ้านของเล่น 2563

ที่โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ (สุขุมวิท 31 )

เและชมการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น

(Open House & Workshop)

ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆ อายุ 3-6 ปี

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น

รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่  8  มีนาคม 2563       เวลา 10.00 - 12.00 น.
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่     28 มีนาคม 2563       เวลา 10.00 - 12.00 น.
รอบที่ 3 วันเสาร์ 28 มีนาคม 2563             เวลา 10.00 - 12.00 น.
รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่  25 เมษายน 2563     เวลา 10.00 - 12.00 น.

โดย
1. ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ทางสิทธิศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ จำกัดจำนวนเด็ก
รอบละไม่เกิน 24 คน (นับจากผู้ที่ลงทะเบียนก่อน)


ดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่

http://siddhisas.com/openhouse&WS.html


กิจกรรมสำหรับเด็ก
โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน เข้าพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น

กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง
โดยชมหลักสูตรการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น
และเข้าชมการเรียนของลูก


ติดต่อสอบถามได้ที่ : โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ (สุขุมวิท31) โทร. 02-204-2218-9

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For siddhisasความเห็น (0)