การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้


การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้เขียนโดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี อ่านได้ ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๓ ธ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)