ใช้ ม. ๔๔ ปลดกรรมการ สสส.๗ คนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มองเหตุการณ์แบบ ผ่าเปรี้ยง สะท้อนออกมาว่า "ไม่เป็นธรรม" แต่เมื่อทำใจร่มๆ ทบทวนที่มาที่ไปของการใช้อำนาจพิเศษ

เผลอยิ้มแบบรู้ทันว่า เมื่อผู้ที่เราเคารพนับถือกลายเป็น "เหยื่อ" อีกครั้งหนึ่งของการใช้อำนาจในทางการเมือง

OK ครับ นี่คือตำนาน