กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ และบริหารงานให้สัมฤทธิผล


กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ

และบริหารงานให้สัมฤทธิผล

โดย

ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ

สพป.นครราชสีมา เขต 4

ปรับปรุง 24 เมษายน 2557

การบริหาร คือการทำงานให้ประสบผลสำเร็จโดยอาศัยเพื่อนร่วมงานช่วยกันทำ

ผู้บริหาร คงไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในองค์กร

ดังนั้น ผู้บริหารจำต้องมีศาสตร์ และศิลป์ หรือมีกลยุทธ์ในการบริหารงาน โดยเน้นให้คนในหน่วยงานมีความสำราญ หรือมีขวัญกำลังใจในการทำงานอันจะนำไปสู่สัมฤทธิผลของงานในองค์กรในขั้นจุดหมายปลายทาง

กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ

1. ได้ใจคน ผู้บริหารต้อง

1.1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานก่อนเช่น โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์เพื่อนร่วมงาน ประสานความรวมมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

1.2 สร้างความรักความปรารถนาดี ให้ความรักความเป็นกันเองให้ความสงสารความเอ็นดูในยามประสบทุกข์ แสดงความยินดีเมื่อประสบความสำเร็จหรือได้รับความก้าวหน้าใน

การทำงานและวางตัวเป็นกลาง ไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ

2. มอบหมายงานเหมาะสมกับบุคคล

2.1 มอบให้เหมาะกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน

อาจจะสอบถามความสมัครใจหรือดูผลงานหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาประกอบ

2.2 มอบหมายงานโดยยึดหลักอาวุโสในราชการ เช่น วิทยฐานะ เงินเดือนอายุราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรืออายุตัว หลักเกณฑ์มีอย่างไร ก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

3. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ทั้งก่อนดำเนินงานระหว่างการดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม โดยการให้ข้อตกลงกันไว้ก่อน

ประเมินตามข้อตกลงที่ให้ไว้เทียบกับเป้าหมายความสำเร็จของงานที่ได้กำหนดไว้ว่า งานที่ได้

รับมอบหมายเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

5. ให้บำเหน็จความชอบ

5.1 การให้ขั้นพิเศษ กรณีพิเศษ เช่น สองขั้น หรือเปอร์เซ็นต์เงินเดือน

5.2 ให้คำชมเชย โล่ รางวัล และ

เกียรติบัตร

5.3 ให้สวัสดิการ สวัสดิภาพ ตามความเหมาะสม

กลยุทธ์การบริหารงานให้สัมฤทธิผล

1. ปลูกศรัทธา หาวิธีเพื่อให้คนในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นอยากที่จะทำงาน

อยากจะอาสางาน จูงใจหรือรีดเอาความรู้ความสามารถและศักยภาพของคนในหน่วยงานออกมาให้ได้

2. มุ่งมั่นให้บุคลากรอยากอาสาพากเพียรในการทำงาน คือลุคลากรขยันทำงาน

รักโรงเรียนเหมือนบ้านรักงานประดุจชีวิต รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน และรักเพื่อนร่วมงาน

ประดุจญาติสนิท หรือญาติพี่น้อง

3. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนให้เข้าใจงาน เมื่อบุคลากรเข้าใจวิธีทำงาน

และมีทักษะในการทำงานแล้ว งานย่อมประสบผลสำเร็จ เพราะทำงานตรงประเด็นตรงเป้าหมาย

4. ประสานสัมพันธ์ในการปรับปรุงพัฒนางานให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยู่เสมอ
โดยใช้หลักการประชุมตามหลักอปริหานิยธรรมการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สะท้อนเรื่องเล่าเร้าพลังให้ปรากฏอยู่เสมอ

สรุป

กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ และบริหารงานให้สัมฤทธิผล คือการที่
ผู้บริหารบริหารงานได้ใจคน ทำให้คนในหน่วยงานอยากอาสาทำงาน
เอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ว่าได้
หมายเลขบันทึก: 599115เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2016 17:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 มีนาคม 2017 18:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี