​ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘

ครั้งนี้นำเรื่องการแต่งคำประพันธ์ มา เสนอ 2 ข้อ นะครับ

1)ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของร่ายสุภาพ

ก.ร่ายสุภาพจะจบบทด้วยโคลงสามสุภาพเสมอ

ข.ร่ายสุภาพบทหนึ่งๆ มีจำนวนวรรคทั้งสิ้น 5 วรรค

ค.การแต่งร่ายสุภาพไม่กำหนดจำนวนคำในแต่ละวรรค

ง.คำสุดท้ายของวรรคหน้าต้องสัมผัสกับคำที่ 1, 2 และ 3 ของวรรคต่อๆ ไป

ครูพิสูจน์อธิบาย

ลักษณะบังคับของร่ายสุภาพ ที่ครูพิสูจน์เคยเรียนมามีดังนี้

ร่ายสุภาพ 1 บทมี 5 วรรคขึ้นไปแต่ไม่ได้กำหนดว่าบทหนึ่งต้องมีกี่วรรคนะครับ

วรรคหนึ่งมี 5 พยางค์(คำ) กำหนดไว้แน่นอนครับ แต่อาจอนุโลมได้บ้าง

ร่ายสุภาพต้องจบด้วยโคลงสองสุภาพ ไม่ใช่โคลงสามสุภาพนะครับ

การส่งสัมผัสบังคับ คำท้ายของวรรคหน้า จะส่งสัมผัสไปยังคำที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 (ก็ได้)ของวรรคหลัง

ฉะนั้น เฉลย ข้อ 1 ตัวเลือกข้อที่ดีที่สุด คือ ง ครับ

ครูพิสูจน์จะลองแต่งให้ดูนะครับ

การแต่งร่ายสุภาพ ต้องทราบเรื่องบังคับ สดับกฎเกณฑ์บ้าง อย่าอวดอ้างว่าเก่ง อย่าอวดเบ่งว่าแน่ จะแย่หากไม่รู้ บอกก่อนพึงใจสู้ อย่าได้คิดถอย เชียวนา

2)คำประพันธ์ประเภทฉันท์มีลักษณะเด่นเฉพาะตรงกับข้อใด

ก.คำสร้อย

ข.คำครุ คำลหุ

ค.คำเอก คำโท

ง.คำเป็น คำตาย

ข้อนี้ถือว่าง่ายมาก(สำหรับคนรู้) เป็นข้อสอบวัดความจำก็ว่าได้ ถ้าพูดถึง ฉันท์ ต้องพูดถึงครุ ลหุ ครับ

ดังนั้น เฉลย ข้อ ข ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครับ ไม่ได้เจอกันเสียนานคิดถึงครับ สุขสันต์ตลอดปี ๒๕๕๙ ครับ