ความเห็น 3044557

​ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครับ ไม่ได้เจอกันเสียนานคิดถึงครับ สุขสันต์ตลอดปี ๒๕๕๙ ครับ