ผลงานการแสดงเพลงพื้นบ้านโรงเรียนบางลี่วิทยา ในปี ๒๕๕๘ (ต่อ)

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผลงานการแสดงเพลงพื้นบ้าน ในปี ๒๕๕๘ (ต่อ)

แสดงในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๙ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

แหล่ประวัติผู้วายชนม์ ก๋งของนายสำอางค์ เกิดโภคา ที่ปทุมธานี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แสดงต้อนรับผู้ประเมินภายใน ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แสดงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แสดงต้อนรับคณะผู้ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เล่นเพลงเรือในงานลอยกระทงวัดทองประดิษฐ์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์อาจารย์และเด็กๆครับ

เพลงพื้นบ้านหาคนร้องยากแล้วนะครับ

อาจารย์และทีมงานสบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอ.ขจิต ยังเหมือนเดิมครับ