เด็ก ๆ ชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

krunarong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการกิจกรรมในวิชา การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study:IS) ก็ใช้วิธีการแนะนำหลักการเรียนรู้ว่านักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองนะ คือ ค้น ค้น ทำ และนำเสนอด้วยตนเอง จากนั้นก็คอยเป็นที่ปรึกษาและผู้อำนวยความสะดวก เท่าที่ผมสังเกต และพูดคุยกับเด็ก ๆ นักเรียน เขาบอกว่าเขาชอบเรียน น่ามาจากมีความอิสระในการเรียนทำให้ชอบ คาดหวังว่าจะเป็นพื้นฐานให้เด็ก ๆ รักการเรียนรู้ด้วยตนเองในอนาตคต่อไปครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา :โรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมและอย่สงเป็นทีม คือแนวทางแห่งการเติบใหญ่..ครับ

เขียนเมื่อ 

ครับ...ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับ

-การเรียนรู้ด้วยตัวเองทำให้ได้เรียนรู้ได้มากทีเดียวนะครับ

-พัฒนาศักยภาพของเด็กได้มากเลยล่ะครับครู

-ขอบคุณครับ..