อัจฉริยะรวมกลุ่ม


หนังสือ Group Genius : The Creative Power of Collaboration ที่มีคนสรุปเอาขึ้นเว็บ ที่นี่ บอกว่า นอกจากอัจฉริยภาพเฉพาะบุคคล หรืออัจฉริยภาพของปัจเจกแล้ว ยังมีอัจฉริยภาพที่เกิดจากการรวมกลุ่มร่วมมือกัน และอัจฉริยภาพจะยิ่งมีพลังหากการร่วมมือกันนั้น ทำแบบ “ด้นกลอนสด” ที่ฝรั่งเรียกว่า improvisation เหมือนการเล่นเพลงแจ๊ส ซึ่งก็ตรงกันกับการเล่นดนตรีไทย จะไพเราะสนุกสนานสุดๆ ผู้เล่นทั้งวงต้องเก่งในระดับ “ด้นสด” กันได้

ผมสังเกตมานานแล้วว่า วงสุนทรียสนทนา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่สมาชิกศึกษาและปฏิบัติเรื่องนั้นมามากพอควร และเอาประสบการณ์ของตนมาตั้งวงสุนทรียสนทนาเพื่อเรียนรู้ หรือเพื่อหาทางยกระดับวิธีปฏิบัติ โดยที่สมาชิกวงสุนทรียสนทนามีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำให้วงนี้เป็น creative space จะเกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่มีคุณค่าเสมอ วงเช่นนี้เป็นวง “ด้นสด” เหมือนกัน

ผมตีความว่า การ “ด้นสด” เป็นการเปิดช่องทาง หรือเป็น creative space ให้ปัญญาญาณ (intuition) ออกมาทำงาน ไม่ทราบว่าตีความถูกหรือไม่


วิจารณ์ พานิช

๒๔ พ.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)