เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 33

1. corporal คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) คำนี้แล้ว โดยนัยยะจะหมายถึงเกี่ยวกับร่างกาย แต่มักใช้ในความหมาย ต่อไปนี้

1.1 เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ เช่น

corporal suffering จะแปลว่า ความทุกข์ทางกาย หรือ กายิกทุกข์

corporal punishment จะแปลว่า การลงโทษทางกายโดยเฉพาะการตีนักเรียนหรือนักโทษในเรือนจำ

1.2 เกี่ยวกับส่วนที่เป็นร่างกาย ไม่นับศีรษะและแขนขา

1.3 ที่เป็นส่วนบุคคล เช่น

corporal possession จะแปลว่า สมบัติส่วนตัว

2. corporal คำนี้เป็นคำนาม (n.) แปลว่า ทหารชั้นประทวน เทียบเท่ายศสิบโท

3. corporeal คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) มักใช้ในความหมายดังนี้

3.1 เกี่ยวกับร่างกาย ที่ไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึก เช่น

corporeal desires จะแปลว่า ความปรารถนาด้านทางกาย

3.2 ที่มีรูปร่าง สามารถจับต้องได้ เช่น

corporeal property จะแปลว่า สมบัติที่สามารถจับต้องได้

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 19 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

......................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่น่าสนใจมาก

ขอบคุณมากๆครับ