สุข ทุกข์ ต่างกันอย่างไร

ทุกคนอยากมีสุข

แต่ไม่อยากพ้นทุกข์

แปลกโนะ

-----------------------คนถางทาง..เพื่อถางธรรม...พย. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีคนไม่น้อยที่กำลังพยายามไม่สุขและไม่ทุกข์อยู่นะคะ