ความสุข ๔

---การมีญาติมิตรที่ฉลาด ดี

---การอยู่ในแวดล้อมที่ดี ...ต้นไม้ ใบหญ้า

---การมีความรู้ที่ดี ถูกต้อง แบบว่า สัมมาknowledge

---การมีสมาธิ ..ชำระจิตให้บริสุทธิ์

------------------------------------------------คนถางทางเพื่อนำสู่ธรรม..พย.๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)