นวัตกรรมทำความสะอาดมือ


มือหมอมือพยาบาล มือเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลนี่แหละครับ ตัวการแพร่เชื้อโรค สมัยผมยัง ทำงานในโรงเรียนแพทย์ พวกอาจารย์ทางด้านโรคติดเชื้อมาช่วยกันหาทางป้องกันโดยรณรงค์ให้หมอพยาบาล และเจ้าหน้าที่ล้างมือก่อนและหลังตรวจ หรือแตะต้องตัวผู้ป่วย

แต่เดี๋ยวนี้สะดวกกว่านั้น เพราะมีเจลแอลกอฮอล์มาใช้ถูมือแทน สะดวกขึ้นมาก และผลการวิจัยพบว่า ให้ผลป้องกันการแพร่เชื้อโรคไม่ด้อยกว่าการล้างมือแต่ดีกว่าตรงที่มันช่วยให้การทำความสะอาดมือง่ายขึ้นมาก ทำให้มือหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่สะอาดขึ้น ลดการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลทั่วโลกและลดการตายได้ถึงปีละ ๘ ล้านคน โดยแชมเปี้ยนเรื่องนี้คือ ศาสตราจารย์ Didier Pittet แห่งมหาวิทยาลัยเจนีวา ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995

มีการทำวิจัย ว่าการใช้เจลแอลกอฮอล์ถูมือ ช่วยลดอุบัติการของการติดเชื้อได้จริง และมีกลไกรณรงค์ Clean care is safer care ชักชวนให้ประเทศต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นภาคีปฏิบัติทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์วิจารณ์ พานิช

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)