งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ

เวทีแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้

        วันนี้ได้รับหนังสือจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ เชิญทึมแกนนำนักจัดการความรู้ของ สพท.นม.1 ไปร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม  2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ   และมีทีมแกนนำนักจัดการความรู้ของเราได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในรายการทดลองปฏิบัติจริง (KM  Workshop) จำนวน 3 คน คือ

        1. ผอ.ศักดิ์เดช  กองสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4  (เพาะชำ) เป็นวิทยากร เรื่อง "บทบาทของผู้บริหารกับการจัดการ   ความรู้"  

        2. คุณครุโสภิต  บุญทน  ครูโรงเรียนบุญวัฒนา  เป็นวิทยากรเรื่อง "บทบาทครูกับการนำการจัดการความรู้ไปใช้พัฒนางาน พัฒนาผู้เรียน"

       3. นางวิไล  วัชรพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพท.นม.1 เป็นวิทยากรเรื่อง "การสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้"

       นับเป็นโอกาสทองของทีมแกนนำนักจัดการความรู้ของ สพท.นม.1 ที่ได้ไปร่วมเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้   แล้วจะนำ       องค์ความรู้ที่ได้มาเล่าให้ฟัง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.นม.1 กับการจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#สพท.นม.1#โอกาสทองของทีมแกนนำนักจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 59737, เขียน: 14 Nov 2006 @ 22:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)