งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ

  ติดต่อ

  เวทีแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้  

        วันนี้ได้รับหนังสือจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ เชิญทึมแกนนำนักจัดการความรู้ของ สพท.นม.1 ไปร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม  2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ   และมีทีมแกนนำนักจัดการความรู้ของเราได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในรายการทดลองปฏิบัติจริง (KM  Workshop) จำนวน 3 คน คือ

        1. ผอ.ศักดิ์เดช  กองสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4  (เพาะชำ) เป็นวิทยากร เรื่อง "บทบาทของผู้บริหารกับการจัดการ   ความรู้"  

        2. คุณครุโสภิต  บุญทน  ครูโรงเรียนบุญวัฒนา  เป็นวิทยากรเรื่อง "บทบาทครูกับการนำการจัดการความรู้ไปใช้พัฒนางาน พัฒนาผู้เรียน"

       3. นางวิไล  วัชรพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพท.นม.1 เป็นวิทยากรเรื่อง "การสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้"

       นับเป็นโอกาสทองของทีมแกนนำนักจัดการความรู้ของ สพท.นม.1 ที่ได้ไปร่วมเวทีแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้   แล้วจะนำ       องค์ความรู้ที่ได้มาเล่าให้ฟัง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.นม.1 กับการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 59737, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:21:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สพท.นม.1#โอกาสทองของทีมแกนนำนักจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)