​ยังคาดหวัง

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยังคาดหวัง

...

ชาวเมือง ได้รับสิ่ง สนองตน

เบื้องบน ได้รับสิ่ง ที่วิ่งหา

เงินเดือน ออกตามตรง คงเส้นวา

ทั้งเพิ่ม เติมให้มา อยู่ประจำ


ชาวเมือง ได้รับรู้ ข้อมูลใหม่

เบื้องบน คนฝันใฝ่ อยู่เช้าค่ำ

ความรู้ บารมี ที่สร้างนำ

ได้เปรียบ เป็นประจำ มิเปลี่ยนแปลง


ชาวบ้าน ไม่ได้รับ ในทุกอย่าง

เบื้องล่าง พลอยได้แต่ สิ่งแสลง

นาไร่ ทำทุกปี ที่แสดง

พบเห็น ความแห้งแล้ง แข่งกันทำ


ชาวบ้าน ถูกปิดบัง ยังความรู้

เบื้องล่าง ยังอดสู ทุกเช้าค่ำ

ถูกหลอก และเอาเปรียบ เป็นประจำ

หลอกขาย หลอกให้ทำ ย้ำกันจริง


เมืองไทย เมื่อไหร่ท่าน จะส่งเสริม

เพิ่มเติม ชาวบ้านให้ ในทุกสิ่ง

ให้รัก ให้ความรู้ คู่ความจริง

ให้ปัน แต่ในสิ่ง สร้างสรรค์ตน


ไม่ใช่ ให้แต่เงิน ให้พักหนี้

ไม่ใช่ ทำความดี เพื่อหวังผล

ไม่ใช่ ให้สิ่งของ ประคองตน

ควรให้ ไทยทุกคน ได้เท่าเทียม

...

=========================

“พี่หนาน”

เขียนเมื่อ 22/9/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)