กฐินทั่วไทย...ไม่ไปไม่รู้หรอก

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลอน ๙: กฐินทั่วไทย...ไม่ไปไม่รู้หรอก

....

เทศกาล งานกฐิน กระเทือนทุ่ง

ชาวบ้านยุ่ง มุ่งทำคิด จิตเสาะหา

ผ้าสินทรัพย์ นับเนืองนอง ผ่องโสภา

หวังนำมา ถวายวัด บำบัดภัย


แรมหนึ่งค่ำ เดือนสิบเอ็ด เสร็จภาระ

ออกธรรมะ ลาพระสงฆ์ คงสมัย

กาลกฐิน ท้องถิ่นขาน งานเร็วไว

จัดกันไป ในหนึ่งเดือน ไม่เลือนลา


ประสานงาน ผ่านญาติมิตร สนิทภักดิ์

ที่รู้จัก สามัคคี ดีหนักหนา

มาช่วยกัน สร้างสรรค์บุญ หนุนชีวา

ด้วยเงินตรา ผ้ากฐิน สู่ถิ่นตน


จำกัดทาน จำกัดกาล จำกัดพระ

คราววาระ พระบัญญัติ จัดหนึ่งหน

ปีหนึ่งครั้ง พลั้งพลาดไป ใจกังวล

ต้องรอพ้น พรรษากาล ผ่านอีกปี


สาธุคุณ บุญกฐิน ทุกถิ่นฐาน

พร้อมให้ทาน อาหารไทย ในทุกที่

เลี้ยงตอบกัน มั่นหทัย ในความดี

ให้มั่งมี ศรีสวัสดิ์ พัฒนา

...

ทานัง สัคคะโสปาณัง...ทาน(บุญ) คือ บันไดนำไปสู่สวรรค์.

...................................................

“พี่หนาน”

เขียนเมื่อ 1/11/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กฐินทั่วไทย ฤดูแห่งกฐิน

เป็นประเพณีที่ดีงามจ้ะ

สาธุ !