ไฟเตือนสิ่งกีดขวางบนอาคารสูงตั้งแต่150เมตรขึ้นไป

วัตถุหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ควรทำให้นักบินสังเกตุเห็นได้ชัด เพื่อที่จะควบคุมอากาศยาน ไม่ให้เข้าใกล้หรือเฉี่ยวชน

ในด้านการเดินอากาศแล้ว นักบินจำเป็นต้องเห็นสิ่งวัตถุใดๆ ที่สูงเหนือระดับสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆสถานที่ๆปฏิบัติการบินอยู่ ทั้งเมื่ออากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสและเมื่อเกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีเมฆ หมอก ยากต่อการมองเห็น วัตถุหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ควรทำให้นักบินสังเกตุเห็นได้ชัด เพื่อที่จะควบคุมอากาศยาน ไม่ให้เข้าใกล้หรือเฉี่ยวชน

กฎเกณฑ์การทาสีทำเครื่องหมายและ/หรือติดไฟแสดงสิ่งกีดขวาง

สำหรับสังเกตสิ่งกีดขวาง บนอาคารสูงตั้งแต่ 150 เมตรนั้น ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO และ ข้อกำหนดของคณะกรรมการการบินพลเรือน กำหนดว่า จะต้องติดไฟเตือนสิ่งกีดขวางดังนี้

ไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ความเข้มสูง ชนิด A

หมายถึง ไฟแสดงสิ่งกีดขวางสีขาวกระพริบ 40-60 ครั้งต่อนาที ความเข้มแสง 2 แสนแรงเทียน +/- 25 % ทำมุมในแนวตั้ง 3-7 องศา มีความเข้มแสงไม่เกิน 3 % ที่มุม -10 องศา และ 50-75 % ที่ -1 องศา และ 100 % ที่มุม 0 องศา ในตอนกลางวัน และ 2 หมื่นแรงเทียน ในตอนใกล้ค่ำ และความเข้มแสงในตอนกลางคืนไม่ต่ำกว่า 2 พันแรงเทียน +/- 25% ตามตารางที่ 6-3


รูปแสดงตำแหน่ง ระยะสูงของการติดตั้ง ระบบไฟเตือนสิ่งกีดขวางแบบความเข้มสูง Type A เพียงชนิดเดียว

(อาคารสูง 150 เมตร ติดที่ระดับความสูง 75เมตร และ 150 เมตรเหนือพื้นดินโดยรอบ)

และ

ไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ความเข้มปานกลาง ชนิด B

หมายถึง ไฟแสดงสิ่งกีดขวางสีแดงกระพริบ 20-60 ครั้งต่อนาที ความเข้มแสง 2 พันแรงเทียน +/- 25 % ทำมุมในแนวตั้ง 3 องศา มีความเข้มแสง 50-75 % ที่มุม -1 องศา และ 100 % ที่มุม 0 องศา ใช้กับสิ่งกีดขวางที่อยู่กับที่ ตามตารางที่ 6-3 ไฟแสดงสิ่งกีดขวาง ความเข้มปานกลาง ชนิด C หมายถึง ไฟแสดงสิ่งกีดขวางสีแดงคงที่ ความเข้มแสง 2 พันแรงเทียน +/- 25 % ทำมุมในแนวตั้ง 3 องศา มีความเข้มแสง 50-75 % ที่มุม -1 องศา และ 100 % ที่มุม 0 องศา ใช้กับสิ่งกีดขวางที่อยู่กับที่ ตามตารางที่ 6-3บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Managementความเห็น (0)