ออกพรรษา

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ออกพรรษา จงตระหนักซึ้ง......พุทธคุณ
ตถาคตสละพระองค์จุน..............โลกหล้า
อริยสัจแผ่ผลบุญ......................ส่ำสัตว์
สงฆ์สืบธรรมหาญกล้า...............พ่างพื้นสากล

....สงฆ์ดลบัวใต้,ปริ่ม................ผิวนที
ลุสว่างกระจ่างชีวี.....................ชีพใช้
ดำรงมั่นธรรมวิถี......................ปฏิบัติ
หล้าโลกสุขสวัสดิ์ได้................มั่นไว้พุทธธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 206 ศาสนา Religionความเห็น (0)