ศตวรรษที่ 21 คืออะไร

Geotorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศตวรรษที่ 21 คืออะไร?

===================================================================

รูปจาก: "https://rliberni.files.wordpress.com/2010/05/wordle_may_25th.png"


ศตวรรษที่ 21 ในที่นี้อาจจะหมายถึง

คริสต์ศตวรรษที่ 21 หรือช่วงเวลาระหว่าง คริสต์ศักราช (ค.ศ.) 2001 ถึง 2100 หรือ พุทธศักราช (พ.ศ.) 2544 ถึง 2643


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Education For the Better Worldความเห็น (0)