มาตรการติดตามหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ต้องรบกวนให้อดีตนักเรียน นักศึกษา ที่เคยใช้บริการกู้เงินเพื่อการศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แต่ไม่ยอมชำระหนี้ตามเงื่อนไข หลังจากที่ปัจจุบันได้ทำงานตามหน่วยงานต่าง ๆ แล้วต้องเข้าไปอ่านข้อมูลใน Link นี้ ครับ เพราะเริ่มมีมาตรการหลายเรื่องเพื่อจัดการกับหนี้สินจำนวนมากที่ไม่ได้รับการชำระจากผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้และจบการศึกษา จนกระทั่งมีงานทำ ...

มาตรการนี้จะมีผลอย่างไรบ้าง ต้องติดตามกันต่อไป และเป็นเรื่องที่ผู้มีพันธะชำระหนี้จะใส่ใจให้มาก เพราะปี 2561 กยศ.จะนำบัญชีผู้กู้ทั้งหมดเข้าเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ถ้าถึงวันนั้นจริง ๆ แล้วเรายังเบี้ยวหนี้อีก ความเป็นอยุ่ในชีวิตประจำวันของเราคงไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องกู้ (อีกแล้ว) ในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)