ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวจันจิรา พรหมุพทธา

ชื่อเล่น : บิว

เกิด : จันทร์ ที่21เมษายน2540 ปีฉลู

เกิดที่โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ : 146 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๑ 'บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา'

ปัจจุบันศึกษาอยู่อุดมศึกษาที่มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

Facebook : Be Biew

Line : Bebiew2104

E-mail : [email protected]

: [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จันจิรา พรหมพุทธาความเห็น (1)

น่ารัก