151016-6 ศCheck & curb & restrain & constrain See Revised block #625429

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา

Curb แสดงนัย การใช้โซ่ สายโยง เชือก หรือสิ่งมีความยาวคล้ายกัน เพื่อนำทาง ควบคุม

หรือบังคับ ให้อยู่ภายในขอบเขต = Curb on government spending.

The rider used a heavy bridle to curb his mount.

Restrain แสดงการใช้ กำลังจริงๆ เพื่อกักไว้ หรือควบคุม

He place a restraining hand on her arm.

The referee restrained the angry player by grasping his arms.

Constrain คล้าย restrain แต่แสดงนัยด้วยว่ามีแนวคิดใช้การบังคับ

Children are constrained to work in the way the book dictates.

Agricultural development is considerably constrained by climate

ในการสนทนาตามปกติ เราอาจ curb หรือ check ลิ้นของเรา โดยไม่พูดออกไป

และเราอาจ check หรือ curb หรือ restrain หรือแม้แต่ constrain ความต้องการหรืออารมณ์โกรธ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Eng words Cความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยครับ

Nat Rittaporn
IP: xxx.98.181.106
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

เป็นกำลังใจอย่างดียิ่ง ที่ได้รับจากคุณ

Nat