เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ


เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติมีอะไรบ้าง

ผู้เขียนได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ และสังเคราะห์เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ สำหรับให้ครูหรือผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยแบ่งตามช่วงเวลาในการเกิดภัยพิบัติ ได้ดังนี

ระยะเวลาเกิดภัยพิบัติ

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้

ก่อนเกิดภัยพิบัติ

ความแตกต่างของภัยกับภัยพิบัติ, ภัยพิบัติ ประเภท สาเหตุและผลกระทบ,การป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ, สภาพภูมิศาสตร์ของโรงเรียนและชุมชน,การประเมินความเสี่ยง, การลดความเสี่ยง, การวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติ,การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงและทรัพยากรชุมชน, การสร้างแผนเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ครอบครัว, ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า, การฝึกซ้อมแผนอพยพ, การปฐมพยาบาล, การเตรียมถุงยังชีพ, การสร้างสื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อม, การจัดการภัยพิบัติที่บ้าน, บทบาทของครอบครัวในการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ระหว่างเกิดภัยพิบัติ

การปฏิบัติตนในขณะเกิดภัยพิบัติ, การมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย, การค้นหาและช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัย, การจัดทำข้อมูลการรายงานสถานการณ์ความเสียหาย, การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร, การแจ้งเตือนภัยผู้อื่น

ระยะหลังเกิดภัยพิบัติ

การปฏิบัติตนหลังเกิดภัยพิบัติ, การมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย, การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ, การตรวจสอบ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ฯ,การสร้างเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อจัดการภัยพิบัติ

เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ข้างต้นเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกัยภัยพิบัติ แต่ในความเป็นจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภัยพิบัติต้องบูรณาการข้ามสาขาวิชา เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ (สังคมศึกษา) ภูมิอากาศ ธรณีวิทยา (วิทยาศาสตร์) ทักษะการเอาชีวิตรอด และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (สุขศึกษาและพลศึกษา) การสื่อสารแจ้งเตือนภัย (ภาษาไทย) เป็นต้น

ที่มา : จักรกฤษณ์ จันทะคุณ. (2558). ภัยพิบัติศึกษา : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (ตอนที่ 1). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม.

หมายเลขบันทึก: 595753เขียนเมื่อ 4 ตุลาคม 2015 18:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 ตุลาคม 2015 18:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

หายไปนานเลยครับ

คิดถึงๆครับ

ขอบคุณครับอาจารย์ พอดีเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ครับ งานสอนค่อนข้างเยอะเลยครับ แต่ก็สนุกครับ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี