ว่าด้วยทางเลือกแห่งแนวโน้มการเข้าสู่ส่วนกลางของเป้าหมาย

เวลลาคือสัมพันธภาพ

ว่าด้วยทางเลือกแห่งแนวโน้มการเข้าสู่ส่วนกลางของเป้าหมาย

หากต้องเลือกแค่ 2 ทางเลือกนี้ คุณจะเลือกทางไหน ระหว่าง

1. การเข้าใกล้เป้าหมาย แบบได้อยู่ใกล้ๆแน่นอน ทั้งในเวลาปัจจุบัน และอนาคต (โดยมีปัจจัยด้านปริมาณความเสี่ยงในระดับต่ำ) แต่เข้าใกล้ได้เพียงรูปแบบของเส้นขนาน ที่ไม่มีวันบรรจบกันได้

2. การเปลี่ยนเส้นทางปัจจุบันหักเหออกไป แต่ต้องอ้อมออกไปอย่างสิ้นเชิงในเวลาปัจจุบัน เพื่อทำการ slingshot โค้ง (โดยมีปัจจัยด้านปริมาณความเสี่ยงที่สูงกว่า) แต่สร้างแรงเหวี่ยงเพื่อวกมาพุ่งเข้าสู่ส่วนกลางแห่งเป้าหมายได้โดยตรงในเวลาอนาคต

แลกเปลี่ยนกันหน่อยครับ... Get Give & Go(al)

หมายเหตุ:
1. ตัวแปรต้น : ทางเลือกแห่งเส้นทาง
2. ตัวแปรตาม : เป้าหมาย
3. ตัวแปรควบคุม : การไหลของเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MBA & HR Knowledge Volutionความเห็น (0)