โลกและชีวิต (171) : วิถีที่เป็นไป

ไม่มีถิ่นใดไร้ทางเท้า
สั้น-ยาว เคลื่อนไปไม่หยุดนิ่ง
คงอยู่-แตกดับ ประจักษ์จริง
สรรพสิ่งมีครรลองของมันเองง่ายงามตามวิถี
มากมีหลากเรื่องเล่า
สากล-นิยามตามใจเรา
ใหม่เก่าเราเสพสร้างกระจ่างใจหมายเหตุ : แรงบันดาลใจจากการลงพื้นที่ว่าด้วยภารกิจงานบริการวิชาการแก่สังคม (หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจแรงดลบันใจแต่ละที่

ชอบใจบ้านกุดหัวช้าง

ชุมชนและนิสิตมีส่วนมากๆเลยครับ

เขียนเมื่อ 

ครับ ดร. ขจิต ฝอยทอง

บ้านกุดหัวช้าง เมื่อประมาณปี 2542 ผมก็เคยไปช่วยกิจกรรมที่นั่น สมัยนั้นทุรกันดารมาก จากนั้นก็ลงพื้นที่กิจกรรมมาเ็นระยะๆ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ถึง 50 ครัวเรือน มีทรัพยากรธรรมชาติที่ดี แต่ยังขาดการจัดการที่ดีเฉกเช่นชุมชนอื่นๆ อันเป็นชะตากรรมของหมู่บ้านในชนบทไทย