ึ7 คนแห่งพลังผู้สูงวัย

มาร่วมกันเป็นพลังที่ก้าวไปพร้อมวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ผมได้มีโอกาส ได้รู้จักกับผู้สูงวัย7ท่าน ถ้าเอาอายุมารวมกันแล้ว เกือบๆ500ปี แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น ในหนังสือเล่มนี้ได้พาผมไปท่องดินแดนที่เราไม่เคยไปถึง 7 ดินแดน นั้นคือ พรมแดนของความรู้7ด้านด้วยกัน ผมเปรียบตัวเองกับจอมยุทธ์น้อยที่เพิ่งเดินเข้าสู่ยุทธภพที่กว้างใหญ่ แห่งนี้ โดยเฉพาะเรื่องราวขององค์ความรู้เรื่องผู้สูงอายุนั้น ไม่มีใครที่จะรู้มากไปกว่าใคร หากย้อนกลับไปประเทศไทยของเราเพิ่งตระหนักถึงสังคมผู้สูงอายุเมื่อประมาณปี2542 เท่านั้นเอง มีแผนเรื่องผู้สูงอายุเป็นฉบับที่สองเท่านั้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และพัฒนาเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนได้รวบรวมข้อคิด การทำงานของผู้สูงวัย 7ท่านที่เป็น ผู้ที่ริเริ่ม การทำงานเกี่ยวกับผู้สูงวัย โดยท่านเองก็เป็นผู้สูงวัยเช่นกัน การได้อ่านความรู้ทำความเข้าใจกับความคิดของท่านเหล่านี้เหมือนได้เรียนรัด อ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆถึงเจ็ดเล่มด้วยกัน ภายในเวลาอันรวดเร็วถึงแม้ว่าผมเองจะยังมิสามารถที่จะช่วยพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในเวลานี้ แต่ความรู้นี้ทำให้ผมได้เข้าใจสังคมผู้สูงอายุที่จะมาถึงภายในทศวรรษนี้ เล่มนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นที่จะทำความเข้าใจเรื่องราวของผู้สูงอายุ ดังที่ทั้ง7ท่านกล่าวเหมือนกัน ว่า ไม่ช้าทุกคนก็จะเข้าสู่วัยสูงอายุ หากไม่เป็นอะไรไปเสียก่อน ทุกคนต้องเผชิญภาวะ สูงวัย แต่เมื่อจะเผชิญ เราจะต้องเข้าใจ เตรียมตัว อย่างเปรี่ยมพลังกายและใจ เหมือนกับทั้ง7ท่าน ที่อุทิศตนเองทำงาน พัฒนางานผู้สูงวัย เพื่อเตรียมไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ได้เห็นพลังของทั้ง7ท่าน ที่ได้เสาะหาความรู้ ไว้ให้เราได้เรียนรู้ร่วมกัน มาร่วมกันเป็นพลังที่ก้าวไปพร้อมวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงกันเถอะ ใกล้ๆจะแจ้งอีกทีครับว่าหนังสือชื่ออะไรและทั้ง7ท่านมีใครบ้างครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัยเก๋าความเห็น (0)