อักษรย่อ ทะเบียนรถ


อักษรย่อ ทะเบียนรถ

นายอานนท์ ภาคมาลี(คนหาปลา)

อักษรย่อ ทะเบียนรถ ชื่อเต็มจังหวัด ตัวย่อจังหวัด ตัวย่อภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์แก่คน สังคม การเข้าสู่อาเซียน เพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวย่อนี้

 1. กระบี่ อักษรย่อภาษาไทย กบ อักษรย่อภาษาอังกฤษ KBI
 2. กรุงเทพฯ อักษรย่อภาษาไทย กทม อักษรย่อภาษาอังกฤษ BKK
 3. กาญจนบุรี อักษรย่อภาษาไทย กจ อักษรย่อภาษาอังกฤษ KRI
 4. กาฬสินธุ์ อักษรย่อภาษาไทย กส อักษรย่อภาษาอังกฤษ KSN
 5. กำแพงเพชร อักษรย่อภาษาไทย กพ อักษรย่อภาษาอังกฤษ KPT
 6. ขอนแก่น อักษรย่อภาษาไทย ขก อักษรย่อภาษาอังกฤษ KKN
 7. จันทบุรี อักษรย่อภาษาไทย จท อักษรย่อภาษาอังกฤษ CTI
 8. ฉะเชิงเทรา อักษรย่อภาษาไทย ฉท อักษรย่อภาษาอังกฤษ CCO
 9. ชลบุรี อักษรย่อภาษาไทย ชบ อักษรย่อภาษาอังกฤษ CBI
 10. ชัยนาท อักษรย่อภาษาไทย ชน อักษรย่อภาษาอังกฤษ CNT
 11. ชัยภูมิ อักษรย่อภาษาไทย ชภ อักษรย่อภาษาอังกฤษ CPM
 12. ชุมพร อักษรย่อภาษาไทย ชพ อักษรย่อภาษาอังกฤษ CPN
 13. เชียงราย อักษรย่อภาษาไทย ชร อักษรย่อภาษาอังกฤษ CRI
 14. เชียงใหม่ อักษรย่อภาษาไทย ชม อักษรย่อภาษาอังกฤษ CMI
 15. ตรัง อักษรย่อภาษาไทย ตร อักษรย่อภาษาอังกฤษ TRG
 16. ตราด อักษรย่อภาษาไทย ตด อักษรย่อภาษาอังกฤษ TRT
 17. ตาก อักษรย่อภาษาไทย ตก อักษรย่อภาษาอังกฤษ TAK
 18. นครนายก อักษรย่อภาษาไทย นย อักษรย่อภาษาอังกฤษ NYK
 19. นครปฐม อักษรย่อภาษาไทย นฐ อักษรย่อภาษาอังกฤษ NPT
 20. นครพนม อักษรย่อภาษาไทย นพ อักษรย่อภาษาอังกฤษ NPM
 21. นครราชสีมา อักษรย่อภาษาไทย นม อักษรย่อภาษาอังกฤษ NMA
 22. นครศรีธรรมราช อักษรย่อภาษาไทย นร อักษรย่อภาษาอังกฤษ NRT
 23. นครสวรรค์ อักษรย่อภาษาไทย นส อักษรย่อภาษาอังกฤษ NSN
 24. นนทบุรี อักษรย่อภาษาไทย นท อักษรย่อภาษาอังกฤษ NBI
 25. นราธิวาส อักษรย่อภาษาไทย นว อักษรย่อภาษาอังกฤษ NWT
 26. น่าน อักษรย่อภาษาไทย นน อักษรย่อภาษาอังกฤษ NAN
 27. บึงกาฬ อักษรย่อภาษาไทย บก อักษรย่อภาษาอังกฤษ BKN
 28. บุรีรัมย์ อักษรย่อภาษาไทย บร อักษรย่อภาษาอังกฤษ BRM
 29. ปทุมธานี อักษรย่อภาษาไทย ปท อักษรย่อภาษาอังกฤษ PTE
 30. ประจวบคีรีขันธ์ อักษรย่อภาษาไทย ปค อักษรย่อภาษาอังกฤษ PKN
 31. ปราจีนบุรี อักษรย่อภาษาไทย ปจ อักษรย่อภาษาอังกฤษ PRI
 32. ปัตตานี อักษรย่อภาษาไทย ปต อักษรย่อภาษาอังกฤษ PTN
 33. พะเยา อักษรย่อภาษาไทย พย อักษรย่อภาษาอังกฤษ PYO
 34. พระนครศรีอยุธยา อักษรย่อภาษาไทย อย อักษรย่อภาษาอังกฤษ AYA
 35. พังงา อักษรย่อภาษาไทย พง อักษรย่อภาษาอังกฤษ PNA
 36. พัทลุง อักษรย่อภาษาไทย พท อักษรย่อภาษาอังกฤษ PLG
 37. พิจิตร อักษรย่อภาษาไทย พจ อักษรย่อภาษาอังกฤษ PCK
 38. พิษณุโลก อักษรย่อภาษาไทย พล อักษรย่อภาษาอังกฤษ PLK
 39. เพชรบุรี อักษรย่อภาษาไทย พบ อักษรย่อภาษาอังกฤษ PBI
 40. เพชรบูรณ์ อักษรย่อภาษาไทย พช อักษรย่อภาษาอังกฤษ PNB
 41. แพร่ อักษรย่อภาษาไทย พพ อักษรย่อภาษาอังกฤษ PRE
 42. ภูเก็ต อักษรย่อภาษาไทย ภก อักษรย่อภาษาอังกฤษ PKT
 43. มหาสารคาม อักษรย่อภาษาไทย มค อักษรย่อภาษาอังกฤษ MKM
 44. มุกดาหาร อักษรย่อภาษาไทย มด อักษรย่อภาษาอังกฤษ MDH
 45. แม่ฮ่องสอน อักษรย่อภาษาไทย มส อักษรย่อภาษาอังกฤษ MSN
 46. ยโสธร อักษรย่อภาษาไทย ยส อักษรย่อภาษาอังกฤษ YST
 47. ยะลา อักษรย่อภาษาไทย ยล อักษรย่อภาษาอังกฤษ YLA
 48. ร้อยเอ็ด อักษรย่อภาษาไทย รอ อักษรย่อภาษาอังกฤษ RET
 49. ระนอง อักษรย่อภาษาไทย รน อักษรย่อภาษาอังกฤษ RNG
 50. ระยอง อักษรย่อภาษาไทย รย อักษรย่อภาษาอังกฤษ RYG
 51. ราชบุรี อักษรย่อภาษาไทย รบ อักษรย่อภาษาอังกฤษ RBR
 52. ลพบุรี อักษรย่อภาษาไทย ลบ อักษรย่อภาษาอังกฤษ LRI
 53. ลำปาง อักษรย่อภาษาไทย ลป อักษรย่อภาษาอังกฤษ LPG
 54. ลำพูน อักษรย่อภาษาไทย ลพ อักษรย่อภาษาอังกฤษ LPN
 55. เลย อักษรย่อภาษาไทย ลล อักษรย่อภาษาอังกฤษ LRI
 56. ศรีสะเกษ อักษรย่อภาษาไทย ศก อักษรย่อภาษาอังกฤษ SSK
 57. สกลนคร อักษรย่อภาษาไทย สก อักษรย่อภาษาอังกฤษ SNK
 58. สงขลา อักษรย่อภาษาไทย สข อักษรย่อภาษาอังกฤษ SKA
 59. สตูล อักษรย่อภาษาไทย สต อักษรย่อภาษาอังกฤษ STN
 60. สมุทรปราการ อักษรย่อภาษาไทย สป อักษรย่อภาษาอังกฤษ SPK
 61. สมุทรสงคราม อักษรย่อภาษาไทย สค อักษรย่อภาษาอังกฤษ SKM
 62. สมุทรสาคร อักษรย่อภาษาไทย สส อักษรย่อภาษาอังกฤษ SKN
 63. สระแก้ว อักษรย่อภาษาไทย สก อักษรย่อภาษาอังกฤษ SKW
 64. สระบุรี อักษรย่อภาษาไทย สบ อักษรย่อภาษาอังกฤษ SRI
 65. สิงห์บุรี อักษรย่อภาษาไทย สห อักษรย่อภาษาอังกฤษ SBR
 66. สุโขทัย อักษรย่อภาษาไทย สท อักษรย่อภาษาอังกฤษ STI
 67. สุพรรณบุรี อักษรย่อภาษาไทย สพ อักษรย่อภาษาอังกฤษ SPB
 68. สุราษฎร์ธานี อักษรย่อภาษาไทย สฏ อักษรย่อภาษาอังกฤษ SNI
 69. สุรินทร์ อักษรย่อภาษาไทย สร อักษรย่อภาษาอังกฤษ SRN
 70. หนองคาย อักษรย่อภาษาไทย หค อักษรย่อภาษาอังกฤษ NKI
 71. หนองบัวลำภู อักษรย่อภาษาไทย หบ อักษรย่อภาษาอังกฤษ NBP
 72. อ่างทอง อักษรย่อภาษาไทย อท อักษรย่อภาษาอังกฤษ ATG
 73. อำนาจเจริญ อักษรย่อภาษาไทย อจ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ACR
 74. อุดรธานี อักษรย่อภาษาไทย อด อักษรย่อภาษาอังกฤษ UDN
 75. อุตรดิตถ์ อักษรย่อภาษาไทย อต อักษรย่อภาษาอังกฤษ UTT
 76. อุทัยธานี อักษรย่อภาษาไทย อธ อักษรย่อภาษาอังกฤษ UTI
 77. อุบลราชธานี อักษรย่อภาษาไทย อบ อักษรย่อภาษาอังกฤษ UBN หากมีการผิดพลาดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะได้ดำเนินแก้ไขให้ถูกต้องในภายหลัง
หมายเลขบันทึก: 594939เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2015 08:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2015 08:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี