เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า


หนังสือ เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า : การแสวงหาแนวทางปกป้องผืนป่าบนพื้นฐานของการสร้างความมีส่วนร่วมและ วิถีชีวิตอันยั่งยืนของชุมชน ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

เป็นเรื่องราวของการส่งเสริมให้คนอยู่กับป่า กับสัตว์ป่า อย่างเป็นมิตร คืออยู่ในป่าและทำหน้าที่อนุรักษ์ป่าไปด้วย ตระหนักว่าการอนุรักษ์ป่าทำให้ชีวิตของตนดีกว่าทำลายป่า

มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ผืนป่าแห่งนี้ น่าจะมีโจทย์วิจัย หรือโจทย์ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยทำงานผูกพันกับสังคม (Social Engagement) ได้มากมาย


วิจารณ์ พานิช

๒๒ ส.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)