TMA Open House 2015

เรียน ทุกท่าน

ตามที่-TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน TMA Open House 2015 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “Developing Global Leadership” เพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการนำพาธุรกิจก้าวไกลสู่ระดับสากลให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอกนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสัมมนา ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ขอนำส่งไฟล์ presentation ในวันดังกล่าวโดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ตามด้านล่าง

โดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และ กรรมการอำนวยการ TMA

http://tma.or.th/userfiles/printing_download/20150908110507.pdf

โดย คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร TMA

http://tma.or.th/userfiles/printing_download/20150908105930.pdf

ขอแสดงความนับถือ

ธนวัฒน์ อารีประยูรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท



ความเห็น (0)