การทวงคืนธรรมชาติ......ที่ทำลายธรรมชาติ

สังคมปัจจุบันยุคของการใฝ่หาความเป็นตัวตน

ของตนเองค่อนข้างจะสูง
การชักจูงสู่การการสร้างสรรค์ยิ่งลดน้อยถอยลง
โดยเฉพาะการบิดพริ้วให้ธรรมชาติแปรเปลี่ยน

โดยมีข้ออ้างต่าง ๆ นานา

พอผลเกิดกระทบต่อสรรพสิ่ง

ในด้านไม่เป็นผลดีต่อสังคม

ก็บิดพลิ้วหลีกลี้ ทั้ง ๆ ทีมันปรากฏชัดเจน

ว่าเกิดจากสิ่งใด ใครทำ
แต่ไม่ยอมรับในการกระทำ
ภัยพิบัติที่กระหน่ำทะลุทะลวงพื้นน้ำ

ระส่ำระสายบ้านเมือง

ขุ่นเคืองทะเลาะเบาะแว้ง

และทำลายแผ่นดิน
แต่ก็ติฉินนินทาว่าเป็นไปตามธรรมชาติ
ซึ่งมิอาจห้ามได้
ภัยพิบัติจึงกระหน่ำมาทวงคืน
ทวงคืนตามธรรมชาติที่เหนือกว่าธรรมชาติ
ความพินาศจึงเป็นของพืช มนุษย์สัตว์
ที่ไม่สามารถจขัดหรือหลีกเลี่ยงได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นั้นคือ..วัฏร..จักร..ท่าสมนโคดม..กล่าวไว้..ให้ประจักษ์

มีดอกไม้มาฝากมีรักมอบไว้เป็นกำลังใจกันและกัน..และมันคือ รักเร่..