สังคมมิควรติฉินให้เกินการณ์.....ผ่านไม่ผ่านรัฐธรรมนูญ

ร่างรัฐธรรมนูญใส่พานนำเสนอผู้ลงคะแนนให้ความเห็น

ยอมรับกับไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ

ผลไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ

เป็นอันมหกรรมระดมสมองคัดรองอักษร

เป็นกฏหมายปกครองประเทศสูญเปล่า

นอกจากจะสูญเสียงบประมาณ

นอกจากสูญเสียเวลาฟื้นฟูประเทศ

ผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิก็สูญเสียความรู้ที่ระดม

เราผู้ด้อยน้อยปัญญาก็มิอาจวิจารณ์ได้

แต่ที่แน่นอนก็คือการสูญหายกายผู้รู้

ที่ร่วมใช้วิจารณญาณมาพอสมควร

สังคมก็มิควรติฉินให้เกินการณ์

ไม่ผ่านก็ระดมใหม่ อย่าด่วนใจน้อย

หรือถดถอยความหวังให้ประเทศเดินหน้า

ขอเป็นกำลังใจกับทุกฝ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (0)