ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558

7/09/58 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ หมู่ที่ 3 บ้านมะม่วง ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (0)