ตราด ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. บ้านช้างทูน

วันนี้ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายชรัตน์ วสุธาดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นประธานพิธี เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน หมู่ที่ 1 บ้านช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลบ่อไร่

การตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทย การบริการทันตกรรม การตรวจหาเชื้อมาลาเรีย บริการตัดผมชายโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตัดผมหญิงโดยวิทยาลัยสารพัดช่างตราด บริการแจกน้ำดื่มสะอาดโดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๑๔ สนภ.๑ นทพ.

โครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีผู้มารับบริการ ดังต่อไปนี้

1. ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย จำนวน 57 คน

2. ตรวจรักษา โรคทั่วไป จำนวน 49 คน

3. ทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน จำนวน 5 คน

4. ตัดผมชาย 20 คน

5. ตัดผมหญิง 10 คน

6. ให้คำปรึกษา จำนวน 106 คน

7. ส่งต่อ จำนวน 4 คน

8. ตรวจมาลาเรีย จำนวน 11 ราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (0)