​ภาพรวมของศาสนา

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาพรวมของศาสนา

...

ไม่ว่าศาสนาใดๆ ย่อมต้องมีภาพรวมหรือองค์ประกอบหลักด้วยกันทั้งนั้น สิ่งสำคัญต้องประกอบด้วย...

  • ศาสดา….….ผู้ประกาศศาสนา หรือเจ้าลัทธิ
  • ศาสนธรรม…หลักธรรม หรือหลักคำสอนของศาสนา
  • ศาสนบุคคล..ผู้น้อมรับปฏิบัติตามศาสดาและหลักธรรมคำสอน
  • ศาสนสถาน...สถานที่ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  • ศาสนพิธี........พิธีกรรม การปฏิบัติเพื่อให้เกิดกุศลนำเข้าสู่หลักธรรมทางศาสนา

นอกจากนี้อาจมี “ศาสนทัศน์” สิ่งที่บ่งบอกหรือเครื่องบ่งบอกให้รู้ให้เห็นว่า เป็นศาสนาอะไร นั่นคือ "สัญลักษณ์ของทางศาสนา" นั่นเอง

คงไม่ต้องบอกว่า พระพุทธศาสนา มีอะไรเป็น “สัญลักษณ์” กันบ้าง นะครับ

...


“พี่หนาน”

18/8/2558

......................................

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ขอบคุณ โกทูโนว์

...........................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Phraputthaความเห็น (0)