CEFR Kan4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 4 (1)


CEFR ซึ่งย่อมาจาก Common European Framework of Reference หรือภาษาไทยเรียกว่า “กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป”

ตอนนี้ผู้เขียนอยู่ที่โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเชิญจากท่านศึกษานิเทศก์ถวิล หวังกุ่มให้มาช่วยกันอบรม CEFR ซึ่งย่อมาจาก Common European Framework of Reference ในปัจจุบันได้นำCEFR หรือภาษาไทยเรียกว่า“กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” มาพัฒนาครูภาษาอังกฤษในประเทศไทย มี Elbie ชาวแอฟริกาใต้ และPenny มาเป็นวิทยากรด้วย


ครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทยต้องสอบภาษาอังกฤษ CEFR ถ้าจะให้ได้ผลดีควรใช้ควบคู่กับเทคนิคการสอนแบบมุ่งเน้นการสื่อสารในชั้นเรียน (Communicative Language Teaching) วันนี้มีคุณครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 4 จำนวน 57 ท่านมาอบรม CEFR ในระดับ A2 ซึ่งครูควรพัฒนาให้ได้ระดับ B1 หลังจากที่อบรมครั้งนี้เสร็จสิ้นลง

ในส่วนของระดับ A1 ได้มีการอบรมและพัฒนาที่โรงเรียนหนองย่างช้าง วันนี้ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาครูในทักษะการฟัง (listening) วันนี้นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย

ผู้เขียนให้ครูฟังภาษาอังกฤษและให้ทำใบงาน แต่พยายามใส่เรื่องของ เทคนิคการสอนแบบมุ่งเน้นการสื่อสารในชั้นเรียน Communicative Language Teaching ด้วย พยายามให้ครูได้พัฒนาตัวเองและได้ทักษะการสอนภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนด้วย

Elbie

วันนี้ผู้เขียนได้ฝึกและเรียงประโยคภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังฝึกการฟังและจับใจความภาษาอังกฤษด้วย ผู้เขียนใช้ กรอบการพัฒนาครูจาก CEFR โดยมีการฟัง หัวข้อดังต่อไปนี้

- Listen and understand the main points of clear standard speech on familiar, everyday subjects , provided there is an opportunity to get repetitions or clarification sometimes.

-Listen and understand what is said to me in everyday conversations but I sometimes need help in clarifying particular details.

-Listen and understand the main points of discussion on familiar topics in everyday situations.

-Listen and follow clearly spoken, straightforward short talks on familiar topics.

-Listen and understand the main point points in TV programs . -Listen and understand simple technical information, such as operating instruction for familiar types or equipment.


แบบที่บอกไปไว้ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนไม่ได้พัฒนาทักษะการฟังอย่างเดียว ให้คุณครูฟังแล้ววาดภาพรายละเอียดเรื่องที่ฟังด้วย ตรวจสอบความถูกต้องของการฟังโดยตรวจจากรูปภาพ คุณครูทำงานเป็นกลุ่มได้ระดมความคิดกับเพื่อนและได้ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ


นอกจากนี้ยังมีการฟังที่ให้ครูจับประเด็นว่าเรื่องอะไร แล้วให้คุณครูมาแสดงละครจากเรื่องที่ฟังด้วย แล้วดูว่าครูแสดงได้ละครได้ตรงกับเรื่องที่ฟังหรือไม่


ในภาพเป็นเรื่องนี้ครับVideo ครูแสดงละคร

555ผู้เขียนขำเรื่องที่ 2 ที่ฟังคุณครูถอดรองเท้าแบบเหมือนแสดงละครจริงๆเลย 555


คุณครูแสดงละครได้เกินบทบาทจากเรื่องที่ฟัง แถมแสดงละครได้ดีมาก พรุ่งนี้ มีกิจกรรมใหม่ จะมาเขียนให้อ่านนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้าอ่าน...ความเห็น (2)

มีเล่นละครด้วย นับเป็นกิจกรรมที่ให้บททดสอบอย่างครบถ้วนค่ะ

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ใช้ละครเพื่อดูว่าคุณครู

อ่านเรื่องแล้วเข้าใจไหมครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท