พอ.สว. จังหวัดตราด :ข่าว พอ.สว. จังหวัดตราด

สรุปข่าว พอ.สว. จังหวัดตราด วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ข่าวจังหวัดตราด ออกหน่วย พอ.สว. วันที่ 17 ก.ค. 58

http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetai...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (1)