GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ครั้งที่2การสืบค้นข้อมูล(ต่อ)

รากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษา

                                  ความหมายของนวัตกรรม

หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการศึกษามีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยประหยัดเวลาในการเรียนเช่นการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์การใช้วิดีทัศน์เชิงโต้ตอบสือหลายมิติและอินเตอร์เนตเหล่านี้เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 59227
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ได้รับความรู้ทั้งทางภาคปฎิบัติและทฤษฎี