ในแต่ละวันที่เราต้องทำหน้าที่  ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ  สำหรับคนหลายคนที่ต้องดำเนิดชีวิตเหมือนกับตัวของดิฉัน  ก็คือการที่ต้องตื่นนอน  อาบน้ำ   แต่งตัวกันมาเรียนหนังสื่อ  มานั่งรออาจารย์ในห้องสี่เหลี่ยม  เพื่อจะเรียนกันในมุมห้องเพื่อค้นหาความรู้   แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในการเรียนในแต่ละวันมันจะคุมกันหรือไม่  ใครช่วยตอบดิฉันได้อย่างไร