เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 10

1. in-tro-duce คำนี้เป็นคำกริยา (v) มาจาก intro แปลว่า เข้าไป + duce แปลว่า นำ พอรวมกันเป็น introduce จึงแปลว่า นำเข้าไป ซึ่งใช้ในความหมาย ดังนี้

1.1 แนะนำให้รู้จักกัน เช่น

Have you two been introduced (to each other)? John, this is Tom.

คุณสองคนได้แนะนำให้รู้จักกันหรือยัง จอห์น นี่คือทอมนะ

Do you want me to introduce you to him?

จะให้ผมแนะนำคุณให้เขารู้จักไหม

Can I (หรือ May) introduce myself?

ขอแนะนำตนเองให้รู้จักครับ

1.2 นำเข้าไปเป็นครั้งแรก เช่น

Chocolate was introduced into Europe from Mexico

ช็อกโกแลตนำเข้าไปในยุโรปเป็นครั้งแรกจากเม็กซิโก

1.3 นำมาใช้เป็นครั้งแรก เช่น

They want to introduce a system of identity cards.

พวกเขาต้องการแนะนำระบบบัตรประชาชนแบใหม่มาใช้

1.4 แนะนำให้เรียนรู้ เช่น

The first lecture introduces students to the main topics of the course.

การบรรยายครั้งแรกจะแนะนำให้นักศึกษาได้ทราบถึงหัวข้อสำคัญของรายวิชานี้

1.5 พูดเกริ่นนำรายการโทรทัศน์หรือวิทยุหรืองานพิธีสาธารณะ

Jim Adams will introduce tonight’s programme.

จิม อดัม เป็นผู้กล่าวแนะนำรายการคืนนี้

1.6 เริ่มต้นสิ่งใหม่ เช่น

Bands from London introduced the craze for this kind of music.

วงดนตรีจากลอนดอนหลายวงเป็นผู้เริ่มก่อให้เกิดความนิยมคลั่งไคล้ดนตรีประเภทนี้

1.7 เสนอกฎหมาย เช่น

Several senators introduced legislation on abortion.

สมาชิกวุฒิสภาหลายคนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง

1.8 สอดหรือใส่เข้าไป เช่น

He introduced the needle into the vein.

เขาสอดเข็มเข้าไปในเส้นเลือด

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 4 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (1)

เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยรากศัพท์สนุกมากนะคะ และจะทำให้เด็กจำศัพท์เพิ่มได้เองอีกมากค่ะ

ขอบคุณนะคะ