หมักกลูโคสเป็นมอร์ฟีน


บทความ Home-brewed heroin may soon be in the works ในนิตยสาร ดิ อีโคโนมิสต์ ฉบับวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บอกว่าต้นฝิ่นสร้างมอร์ฟีนจากกลูโคส โดยปฏิกิริยา ๑๕ ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีเอ็นไซม์ จำเพาะทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยา

เมื่อต้นฝิ่นสร้างได้ นักเคมีย่อมสร้างได้ และเวลานี้ก็ก้าวหน้าไปมากมาย โดยตัดต่อยีนของเอ็นไซม์ จำเพาะจากพืชหรือจากแบคทีเรียเข้าสู่ยีสต์ สำหรับใช้ทำหน้าที่เปลี่ยนกลูโคสในขั้นตอนจำเพาะ ไปสู่มอร์ฟีน จนเวลานี้เหลือรอยต่ออยู่เพียงขั้นตอนเดียว คือ การสร้าง reticuline จาก tyrosine คือเวลานี้สามารถสร้างยีสต์ ที่เปลี่ยนกลูโคสมาเป็น tyrosine ได้แล้ว และสร้างยีสต์ที่เปลี่ยน reticuline ไปเป็นมอร์ฟีนได้แล้วเช่นเดียวกัน

บทความบอกว่า ในไม่ช้าก็จะค้นพบ นำไปสู่การสร้างมอร์ฟีนและเฮโรอีนแบบโฮมเมดได้ รวมทั้งยาในตระกูลนี้อีกจำนวนหนึ่ง ที่เป็นยาระงับปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ และยาปฏิชีวนะ


วิจารณ์ พานิช

๓๑ พ.ค. ๕๘

บนเครื่องบิน อีวีเอ แอร์ จากไทเป สู่กรุงเทพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Police are used to fighting drug wars on one or two fronts. Though with ice and mets now in-flows are from many more directions. It will be nothing like home-brew narcs that can pop up anywhere anytime by anyone. We have high fluctose corn syrup in food just about everywhere killing children and adults around the world (legally) -- thanks to 'chemistry'.