Translation The Co-operative Societies ACT. B.E. 2471 พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ทำให้สหกรณ์ในประเทศไทยมีความเป็นองค์การสหกรณ์ที่แท้จริงมากที่สุด

พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ทำให้สหกรณ์ในประเทศไทยมีความเป็นองค์การเพื่อการพัฒนา มากที่สุด มีความเป็นสหกรณ์ที่แท้จริงมากที่สุด

สำหรับไว้ใช้ในการพัฒนาพระราชบัญญัติสหกรณ์ ให้ขบวนการสหกรณ์ไทยก้าวสู่ศตวรรษใหม่ ด้วยการก้าวเข้าสู่องค์การเพื่อการพัฒนาประเทศ แทนการเป็นองค์การเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ ดั่งในศตวรรษที่จะผ่านไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)