วันนี้อาจารย์ให้แก้ไขบล็อกของตัวเอง พร้อมเพิ่มรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขด้วย จากการทำครั้งนี้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและสนุก ได้ความรู้ใหม่ๆๆๆ