วันนี้เรียนนวัตกรรมเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ทและการสืบค้นขั้นสูงการสืบค้นด้วยgoogle  yahoo  gookai  ทำให้มีความรู้ในกานสืบค้นหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการได้สะดวกรวจเร็วขึ้น  หลังจากเรียนแล้วอาจารย์ให้ฝึกการสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม